Tabularasa
Krepšelis
Mokymo priemones leidžiama pirkti tik prisijungusiems vartotojams!

Naudojimosi taisyklės

1. Kas mes esame?

1.1 TÁBULA rása yra turinio dalinimosi platforma skirta Lietuvos edukatorių bendruomenei, kurios nariai elektroninėje erdvėje galėtų pirkti kitų edukatorių sukurtas mokymo priemones (toliau – Turinys) bei talpinti, pristatyti ir suteikti teisę kitiems naudoti savo sukurtą Turinį.
1.2 Kodėl mes esame platforma? „Platforma“ (toliau - Tarpininkas) reiškia, kad: (a) kiekvienas asmuo, prisijungęs prie TÁBULA rása ir turintis čia savo paskyrą (toliau - Vartotojas), gali įsigyti kitų Vartotojų siūlomą Turinį, o (b) kiekvienas Vartotojas, užsiregistravęs Platformoje kaip pardavėjas (toliau – Pardavėjas) gali įkelti ir suteikti teisę kitiems Vartotojams pirkti ar kitaip naudoti savo Turinį, o taip pat savo nuožiūra keisti, ištrinti pateiktą Turinį.
1.3 TÁBULA rása paslaugos apsiriboja tik Turinio saugojimu ir sudarymu galimybės jį suteikti naudotis ar parduoti kitiems Vartotojams, kurie gali įsigyti Turinį ir jį naudoti savo reikmėms, kaip tai numatyta šiose Taisyklėse (toliau - Paslaugos). TÁBULA rása paslaugos teikiamos Lietuvoje. TÁBULA rása netalpina papildomo turinio, neanalizuoja, nevertina, nekeičia, neredaguoja, netikrina Pardavėjų pateikto Turinio. Už Turinio kokybę platformoje atsakingas pats Pardavėjas.
1.4 TÁBULA rása valdo ir paslaugas teikia MB „Tabula rasa projektas“, juridinio asmens kodas 305689463, registruotos buveinės adresas Vaivorykštės g. 32, Palanga, tel. +370 690 66665, el. paštas [email protected]

2. Ką reiškia šios Taisyklės?

2.1 Šios Taisyklės ir Privatumo politika sudaro susitarimą tarp TÁBULA rása ir Jūsų, kurio pagrindu TÁBULA rása teiks Jums Paslaugas. Prisijungdami prie TÁBULA rása ir naudodamiesi Paslaugomis, Jūs sutinkate laikytis Taisyklių bei Privatumo politikos. Jei turite klausimų, susijusių su šiomis Taisyklėmis ar Privatumo politika, prašome susisiekti su mumis nurodytu el. paštu.

3. Kas gali naudotis Paslaugomis?

3.1 Jūs galite naudotis Paslaugomis tik tuo atveju, jei pagal galiojančius įstatymus galite sudaryti įpareigojančią sutartį su TÁBULA rása, ir tik tuo atveju, jei laikysitės šių Taisyklių, Privatumo politikos bei galiojančių įstatymų.
3.2 Registraciją Platformoje gali atlikti tik veiksnūs fiziniai asmenys (t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka). Prisijungdami prie TÁBULA rása ir pradėdami naudotis Paslaugomis, Jūs patvirtinate, jog esate pilnametis.

4. Kodėl yra reikalinga paskyra?

4.1 Tam, kad galėtumėte įsigyti TÁBULA rása kitų Vartotojų (Pardavėjų) talpinamą Turinį arba pats tapti Pardavėju ir talpinti Turinį, Jūs turite susikurti savo Vartotojo paskyrą. Ją kurdami, turite pateikti TÁBULA rása prašomą tikslią ir išsamią informaciją apie save. Jūs esate atsakingi už visą per Jūsų Vartotojo paskyrą patalpintą Turinį ir atliktus veiksmus, todėl turite pasirūpinti savo slaptažodžių ar kitų duomenų, kuriais galima prisijungti prie Jūsų paskyros, saugumu. Vis dėlto, jei pastebėjote, jog kažkas neleistinai naudojasi Jūsų paskyra, nedelsdami susisiekite su mumis.

5. Ką reiškia Turinio pirkimas?

5.1 Vartotojo, pateikiančio Turinį (Pardavėjo) pasirinkimu, Turinys gali būti mokamas arba nemokamas.
5.2 Mokama priemonė (Turinys) - tai priemonė, kurią gali įsigyti ir po apmokėjimo į savo kompiuterį parsisiųsti bet kuris registruotas paskyrą turintis Vartotojas. Mokamą priemonę įkelti gali tik Pardavėju užsiregistravęs narys.
5.3 Nemokama priemonė (Turinys) - tai priemonė, kurią nemokamai gali parsisiųsti bet kuris registruotas paskyrą turintis Vartotojas. Nemokamą priemonę įkelti gali tik Pardavėju užsiregistravęs narys. Nemokamos priemonės įkėlimui ar parsisiuntimui galioja tos pačios platformos taisyklės, kaip ir mokamai.

5.4 Įsigydami Turinį (mokamą ar nemokamą) sudarote sutartį su Turinio Pardavėju ir tampate Turinio pirkėju (toliau – Pirkėjas). TÁBULA rása veikia tik kaip Platforma (tarpininkas), o Turinį įgyjate iš Pardavėjo.
5.5 Norėdami pirkti mokamą Turinį, turite atsiskaityti už jį su Pardavėju Platformoje įdiegtais atsiskaitymo būdais. Finansinis partneris atliekantis mokėjimų aptarnavimo paslaugą – UAB „Paysera“ LT (toliau – Finansinis tarpininkas).
5.6 Atsisiuntę Turinį, įgyjate teisę (licenciją) naudoti šį Turinį savo reikmėms – pedagoginio meistriškumo didinimui, saviugdai, savo mokinių / studentų / auklėtinių / vaikų ugdymui ir švietimui. Svarbiausios šios teisės (licencijos) sąlygos, kurių turite laikytis:
5.6.1 Turinį galite naudoti tik nekomerciniais tikslais.
5.6.2 Turinį galite naudoti tik Jūs, o priemonės sklaida ir modifikavimas gali būti susiję tik su Jūsų mokinių / studentų / auklėtinių / vaikų ugdymu.
5.6.3 Jums suteikiamos teisės į Turinį yra neišimtinės, t. y., Turiniu gali naudotis ir pats Pardavėjas, ir kiti Vartotojai ar kiti asmenys.
5.6.4 Jūs neturite teisės Turinio kopijuoti, perleisti (atlygintinai ar neatlygintinai) ar suteikti kitokias teises kitiems asmenims šiuo Turiniu naudotis (atlygintinai ar neatlygintinai).        5.6.5 Jūs Turinio negalite modifikuoti, keisti, versti į kitas kalbas, perdaryti ar kurti iš jo išvestinių kūrinių jeigu tai nesusiję su Jūsų mokinių / studentų / auklėtinių / vaikų ugdymu.
5.6.6 Turinį neribotą kartų skaičių galite parsisiųsti į savo kompiuterį iki tol, kol Pardavėjas pats nuspręs nebesidalinti Turiniu Platformoje.
5.7 TÁBULA rása turi teisę nedelsiant ir be jokio išankstinio Vartotojo informavimo laikinai ar visam laikui uždaryti Vartotojo paskyrą, jei gauname, mūsų vertinimu, pagrįstos informacijos apie tai, jog Turinio naudojimas ar kiti Vartotojo veiksmai pažeidžia Pardavėjo teises į Turinį, šias Taisykles, Privatumo politiką ar bet kokius taikytinus teisės aktus.

6. Turinio pristatymas ir grąžinimas

6.1 Elektroninės mokymo priemonės (Turinys) negali būti keičiamos ar grąžinamos.
6.2 Užsakytas Turinys Pirkėjui tampa prieinamas nedelsiant po apmokėjimo už Turinį. Jeigu po apmokėjimo Pirkėjui Turinys nėra prieinamas, Pirkėjas apie tai turi nedelsiant informuoti Pardavėją Platformoje įdiegta funkcija „Žinutė“ ir pranešti Platformos administratoriams el. paštu [email protected].
6.3 Gavęs pranešimą, kad Pirkėjas negavo Turinio, už kurį sumokėjo Platformoje, Pardavėjas nedelsiant turi reaguoti ir imtis asmeninių veiksmų šalinant Turinio pristatymo nesklandumus (jeigu tai priklauso tiesiogiai nuo Pardavėjo) bei apie atvejį el. paštu pranešti Platformos administratoriams.
6.4 Jeigu po Turinio apmokėjimo Turinio vienetas Pirkėjui nebuvo pasiekiamas nustatytą 48 valandų laikotarpį dėl nuo Pardavėjo, Platformos ar Finansinio tarpininko priklausančių priežasčių, Pirkėjas turi teisę reikalauti grąžinti už Turinį sumokėtus pinigus. Šia teise Pirkėjas privalo pasinaudoti ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Turinio apmokėjimo momento.
6.5 Pardavėjas visais atvejais privalo grąžinti Pirkėjui sumokėtą pinigų sumą atitinkamai į Pirkėjo banko sąskaitą, jeigu Pardavėjas, Platforma ar Finansinis tarpininkas bendru sutarimu nustato, kad Turinys buvo neprieinamas dėl nuo Pardavėjo, Platformos ar Finansinio tarpininko priklausančių priežasčių.

7. Kaip parduoti Turinį?

7.1 Tam, kad galėtumėte talpinti savo Turinį ir jį suteikti ar parduoti kitiems Vartotojams, turite būti TÁBULA rása Vartotoju (turėti paskyrą) ir tapti Pardavėju. Norėdami tapti Pardavėju, savo paskyroje užpildykite Pardavėjo formą. Pildydami Pardavėjo formą, kartu susipažinsite su Pardavėjo taisyklėmis, kurios papildo šias Taisykles ir, Jums tapus Pardavėju, sudaro neatskiriamą šių Taisyklių dalį.

8. Ką reikėtų žinoti apie Turinį?

8.1 Pardavėjas, talpindamas Turinį, turi užtikrinti, kad Turinys atitinka šių Taisyklių reikalavimus, nepažeidžia jokių taikytinų teisės aktų ar kito Vartotojo ar trečiojo asmens teisių ir/ar interesų, įskaitant tai, kad:
8.1.1 Turinys turi būti:

 • mokymo priemonė arba kita pedagoginiame darbe naudojama priemonė;
 • Pardavėjo intelektinės veiklos rezultatas ir turi nepažeisti jokių autorių, prekių ženklų, dizaino, kitų intelektinės nuosavybės teisių;
 • pritaikytas nepilnamečių ugdymui ir jame nėra neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios informacijos, išskyrus atvejus, kuomet aiškiai nurodoma, jog turinys skirtas suaugusiųjų ir pilnamečių ugdymui.

8.1.2 Turinyje negali būti:

 • jokios teisės aktais draudžiamos informacijos ar turinio;
 • informacijos, galinčios pažeisti kito asmens teisę į atvaizdą ar privatumą;
 • informacijos, galinčios įžeisti kitą asmenį;
 • reklamos ar spam‘o;
 • virusų, kenkėjiškų programų ar kitų rizikingų duomenų, galinčių sukelti TÁBULA rása, kitų Vartotojų ar kitų asmenų duomenų ar turto (įskaitant kompiuterines sistemas, prietaisus ir kitą įrangą) praradimą ar sugadinimą.
 • neigiamą poveikį nepilnamečiams darančios informacijos, tokios kaip:
  1) smurtinio pobūdžio, skatinanti agresyvumą ir nepagarbą gyvybei;
  2) kai skatinamas turto naikinimas ar gadinimas;
  3) kai stambiu planu rodomas mirusio, mirštančio arba žiauriai sužaloto žmogaus kūnas, išskyrus atvejus, kai toks rodymas reikalingas asmens tapatybei nustatyti;
  4) erotinio pobūdžio;
  5) sukelianti baimę ar siaubą;
  6) skatinanti lošti, raginanti, siūlanti dalyvauti azartiniuose lošimuose ir kituose žaidimuose, kuriuose sudaromas lengvo laimėjimo įspūdis;
  7) kuria palankiai vertinama priklausomybė nuo narkotinių, toksinių, psichotropinių medžiagų, tabako ar alkoholio, taip pat nuo kitų medžiagų, kurios vartojamos arba gali būti vartojamos svaiginimosi tikslais, ir kuria skatinamas jų vartojimas, gamyba, platinimas ar įsigijimas;
  8) skatinanti savęs žalojimą ar savižudybę, detalizuojanti savižudybės priemones ir aplinkybes;
  9) kuria teigiamai vertinama nusikalstama veika ar idealizuojami nusikaltėliai;
  10) susijusi su nusikalstamos veikos modeliavimu;
  11) kuria skatinamas žmogaus orumą žeminantis elgesys;
  12) kuria iš žmogaus ar žmonių grupės tyčiojamasi arba žmogus ar žmonių grupė niekinami dėl tautybės, rasės, lyties, kilmės, neįgalumo, seksualinės orientacijos, socialinės padėties, kalbos, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar kitais panašiais pagrindais;
  13) kai demonstruojami inscenizuoti paranormalūs reiškiniai, sudarant šių reiškinių tikrumo įspūdį;
  14) kuria skatinama nepilnamečių seksualinė prievarta ir jų išnaudojimas, nepilnamečių lytiniai santykiai;
  15) kuria skatinami lytiniai santykiai;
  16) kuria niekinamos šeimos vertybės, skatinama kitokia, negu Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse įtvirtinta, santuokos sudarymo ir šeimos kūrimo samprata;
  17) kai vartojami nešvankūs posakiai, žodžiai ar nepadorūs gestai;
  18) kai patariama, kaip pasigaminti, įsigyti ar naudoti sprogmenis, narkotines ar psichotropines medžiagas, taip pat kitus gyvybei ar sveikatai pavojingus dalykus;
  19) kuria skatinami blogi mitybos, higienos ir fizinio pasyvumo įpročiai;
  20) kai demonstruojami masinės hipnozės seansai, kurių poveikio objektas yra visuomenės informavimo priemonės auditorija.

8.2 Tie patys reikalavimai taikomi ir informacijai, kurią Pardavėjas pateikia, pristatydamas Turinį Platformoje (pavyzdžiui, Turinio pristatymo nuotrauka - viršelis, aprašymas).
8.3 Jei Jūs manote, kad TÁBULA rása patalpintas Turinys pažeidžia šias Taisykles, prašome paspausti prie Turinio esančią nuorodą „Pranešti apie pažeidimą“ ir, nurodant pažeidimo priežastį, informuoti apie tai mus.

9. Atsiliepimų politika

9.1 TÁBULA rása skatina visus registruotus Vartotojus, įsigijusius per Platformą ir panaudojusius Turinį, palikti atsiliepimus apie Turinį ir Pardavėją. Tai galite padaryti, paspausdami nuorodą prie kiekvieno Turinio ar Pardavėjo.
9.2 Vartotojas, palikdamas atsiliepimą, turi užtikrinti, kad toks atsiliepimas atitiktų šių Taisyklių reikalavimus, nepažeistų jokių taikytinų teisės aktų ar kito Vartotojo ar trečiojo asmens teisių ir/ar interesų, įskaitant tai, kad:
9.2.1 Atsiliepimai turi būti tik tikri, t. y. palikite atsiliepimą tik jeigu esate pats panaudojęs Turinį. Draudžiama pirkti kitų asmenų atsiliepimus apie savo ar kitų Vartotojų Turinį, ar kitaip skatinti ar organizuoti atsiliepimų palikimą.
9.2.2 Atsiliepimai turi nepažeisti jokių autorių, prekių ženklų, dizaino, kitų intelektinės nuosavybės teisių.
9.2.3 Atsiliepime negali būti:

 • jokios teisės aktais draudžiamos informacijos ar turinio;
 • informacijos, galinčios pažeisti kito asmens teisę į atvaizdą ar privatumą;
 • informacijos, galinčios įžeisti kitą asmenį;
 • reklamos ar spam‘o.

9.3 TÁBULA rása turi teisę nedelsiant ir be jokio išankstinio Vartotojo informavimo pašalinti atsiliepimą, o taip pat laikinai ar visam laikui uždaryti Vartotojo paskyrą, jei gauname, mūsų vertinimu, pagrįstos informacijos apie tai, jog atsiliepimas neatitinka visų aukščiau išvardintų sąlygų, ar pažeidžia šias Taisykles, Privatumo politiką ar bet kokius taikytinus teisės aktus.

10. Intelektinė nuosavybė

10.1 TÁBULA rása Platforma, interneto svetainė, o taip pat visi atskiri jų elementai, įskaitant programinę įrangą, kodus, algoritmus, duomenų bazes, tekstus, dizainą, ir visos intelektinės nuosavybės teisės į juos išimtinai priklauso tik TÁBULA rása. Jūs įsipareigojate nekopijuoti, nekeisti ar kitaip nenaudoti šių intelektinės nuosavybės objektų be atskiro rašytinio TÁBULA rása sutikimo.
10.2 TÁBULA rása Jums suteikia neišimtinę, neperleidžiamą, ribotą teisę (licenciją) naudotis Platforma ir interneto svetaine ir su jomis susijusia intelektine nuosavybe išskirtinai tiek, kiek tai yra reikalinga šiose Taisyklėse numatyta apimtimi Platformos naudojimui.
10.3 Jūs įsipareigojate nebandyti tirti ar tikrinti bet kurios sistemos ar tinklo, naudojamo Platformos veikimui ir Paslaugų teikimui, pažeidžiamumo, nepažeisti jokių saugumo ar autentifikavimo priemonių, nebandyti iššifruoti, dekompiliuoti (reverse engineer), ardyti ar modifikuoti programinės įrangos ar duomenų bazių, naudojamų Platformos veikimui ir Paslaugų teikimui.
10.4 Jūs neturite teisės naudotis Platforma tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Platformai, Paslaugoms ar su jomis susijusios programinės įrangos tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Platforma ar Paslaugomis.

11. Trečiųjų šalių turinys ir nuorodos

11.1 TÁBULA rása interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių turinio ar nuorodų, reklaminių skelbimų, paslaugų, specialių pasiūlymų, kitų renginių ar veiklų, kurios nepriklauso ir nėra kontroliuojamos TÁBULA rása. Mes neprisiimame jokios atsakomybės ir neatsakome už trečiųjų šalių tinklapius, informaciją, duomenis, produktus arba paslaugas. Jei Jūs per TÁBULA rása jungiatės prie trečiųjų šalių tinklapių, naudojatės jų paslaugomis arba turiniu, Jūs tai darote prisiimdami visą atsakomybę.

12. Atsakomybė

12.1 Jūs esate atsakingi už Jūsų (ar naudojantis Jūsų Vartotojo paskyra) į Platformą keliamo Turinio bei rašomų atsiliepimų atitiktį šių Taisyklių ir taikytinų teisės aktų reikalavimams. TÁBULA rása nėra ir nebus atsakinga už Vartotojų Turinį ar Vartotojų atsiliepimus.
12.2 Jūs turite pateikti TÁBULA rása visą teisingą ir išsamią prašomą pateikti informaciją ir esate atsakingi už teisingų Vartotojo paskyros duomenų nurodymą ir už duomenų, reikalingų prisijungimui prie Vartotojo paskyros, saugumą.
12.3 Jūs taip pat esate atsakingi už slaptažodžių ar kitų duomenų bei įrenginių, kuriais galima prisijungti prie Jūsų Vartotojo paskyros, apsaugą. Vis dėlto, jei pastebėjote, jog kažkas neleistinai naudojasi Jūsų paskyra ar kitaip neleistinai naudojasi Platforma, nedelsdami susisiekite su mumis.
12.4 Jūs sutinkate, kad jeigu taikytini įstatymai nenumato kitaip, TÁBULA rása nėra ir nebus atsakinga už Platformos veikimo sutrikimus ir dėl to Jūsų ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą. TÁBULA rása turi teisę savo nuožiūra laikinai sustabdyti Platformos pasiekiamumą ir prieigą prie Vartotojo paskyros, jeigu tai yra įmanoma, informuodama apie tokį sustabdymą Vartotojus iš anksto. TÁBULA rása taip pat turi teisę bet kuriuo metu nebetęsti (nutraukti) Platformos veikimą, pranešdama apie tai Vartotojams iš anksto.

13. Pakeitimai

13.1 TÁBULA rása gali daryti Taisyklių ir Privatumo politikos pakeitimus, kurie visada bus matomi ir pasiekiami TÁBULA rása tinklapyje. Jei mes manysime, kad pakeitimai yra reikšmingi, apie juos pranešime papildomai asmeninėje paskyroje nurodytu elektroniniu paštu arba pranešimu Platformoje. Tęsdami naudojimąsi Platforma po to, kai pakeitimai įsigalios, Jūs patvirtinate, jog sutinkate su Taisyklių ir/ar Privatumo politikos pakeitimais. Jei Jūs nesutiksite su Taisyklių ir/ar Privatumo politikos pakeitimais, prašome nebesinaudoti Platforma.

14. Kitos nuostatos

14.1 Jei kuri nors iš Taisyklių nuostatų yra arba tampa visiškai arba iš dalies nebegaliojanti, likusių nuostatų galiojimui tai įtakos neturi.
14.2 Vartotojas neturi teisės be TÁBULA rása išankstinio raštiško sutikimo perleisti savo Vartotojo paskyros ar teisių ir/ar pareigų pagal šias Taisykles. TÁBULA rása turi teisę perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš Taisyklių ir Privatumo politikos, pranešdama apie tai Vartotojams iš anksto.
14.3 Taisyklės yra sudarytos ir turi būti aiškinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Bet kokie iš Taisyklių kylantys arba su jomis susiję ginčai, nesutarimai ar pretenzijos yra sprendžiamos Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Naudojimosi taisyklės atnaujintos 2021 m. vasario 5 d. <Versija NT1>